Współpraca IChF PAN z innymi ośrodkami naukowymi w celu opracowania chemoczujnika, wykrywającego raka.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania nad zbudowaniem detektora do diagnozowania raka. Uczeni są już blisko końcowego efektu, choć na razie opracowali tylko urządzenie laboratoryjne. Zdaniem naukowców wkrótce powstanie urządzenie diagnostyczne na każdą kieszeń. Pracownicy Instytutu Chemii Fizycznej PAN doskonale wiedzą, że takie urządzenie to ratunek dla wielu osób, dlatego nie zaprzestają dalszych badań. Kluczowe są tutaj warstwy rozpoznające raka, opracowane przez Instytut Chemii Fizycznej PAN. O zasadzie działania detektora, poczytasz na https://monitorurzedowy.pl/office/12403/instytut-chemii-fizycznej-polskiej-akademii-nauk, tam też znajdziesz namiary na prof. Włodzimierza Kutnera, szefa zespołu. Instytut Chemii Fizycznej PAN prowadzi te badania we współpracy z zespołem amerykańskim.Instytut Chemii Fizycznej PAN z Warszawy
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel. 22 343 2000